Системи за контрол достъп

  • Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за контрол достъп в жилищни и обществени сгради.
  • Решаване на специфични проблеми свързани със спецификата на обекта като неговата натовареност, необходимост
    за проследяване история на чекиране и охранителни възможности.