Силови и осветителни инсталации

  • Силови инсталации до 1000V
  • ЕЛИМПЕКС ЕООД проектира и изгражда силови инсталации ниско напрежение до 1000V в жилищни, офис и промишлени сгради.
  • Изграждане на осветителни инсталации, за открити и закрити площи.
  • Изграждане на електро табла с апаратура Сименс.