Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” “ЕЛИМПЕКС” EООД  / ЕИК – 831251624/подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-0154-C01 по проект „Преодоляване недостига...