SIGMA/WC-Ruf – повиквателна система

Наш No. Катал.№ Описание Вид Размери Мярка Опаковка Изтегли
740074 740074 Sigma WC-RUF- повиквателна система-комплект Бял 24 VAC, 0.6 A бр. 1
740034 740034 Бутон подаващ сигнал с централен панел Бял ABS бр. 1
740044 740044 Бутон спиращ сигнал с централен панел Бял ABS бр. 1
740010 740010 Звукова и светлинна сигнализация за стая Бял ABS бр. 1