Серия JOY

Наш No. Катал.№ Описание Вид Размери Мярка Опаковка Изтегли
273600 273600 Капачка за девиаторен ключ Перла Дуропласт бр. 1/10
273604 273604 Капачка за девиаторен ключ Бял Дуропласт бр. 1/10
273500 273500 Капачка за сериен ключ Перла Дуропласт бр. 1/10
272504 272504 Капачка за сериен ключ Бял Дуропласт бр. 1/10
273610 273610 Капачка за девиаторен ключ с глим лампa Перла Дуропласт бр. 1/10
273614 273614 Капачка за девиаторен ключ с глим лампa Бял Дуропласт бр. 1/10
273620 273620 Капачка за девиаторен ключ с текстово поле Перла Дуропласт бр. 1/10
273624 273624 Капачка за девиаторен ключ с текстово поле Бял Дуропласт бр. 1/10
273800 273800 Капачка за жалузи бутон Перла Дуропласт бр. 1/10
273804 273804 Капачка за жалузи бутон Бял Дуропласт бр. 1/10
273100 273100 Капачка със символ – звънец Перла Дуропласт бр. 1/10
273104 273104 Капачка със символ – звънец Бял Дуропласт бр. 1/10
273110 273110 Капачка със символ – лампа Перла Дуропласт бр. 1/10
273114 273114 Капачка със символ – лампа Бял Дуропласт бр. 1/10
273200 273200 Капачка за двуполюсен ключ 0/1 за бойлер Перла Дуропласт бр. 1/10
273204 273204 Капачка за двуполюсен ключ 0/1 за бойлер Бял Дуропласт бр. 1/10
273210 273210 Капачка за двуполюсен ключ 0/1 за бойлер с глим лампа Перла Дуропласт бр. 1/10
273214 273214 Капачка за двуполюсен ключ 0/1 за бойлер с глим лампа Бял Дуропласт бр. 1/10
267010 267010 Капачка за димер Перла Дуропласт бр. 1/10
267014 267014 Капачка за димер Бял Дуропласт бр. 1/10
275000 275000 Контакт Шуко Перла Дуропласт бр. 1/10
275004 275004 Контакт Шуко Бял Дуропласт бр. 1/10
275400 275400 Контакт – двоен за монтаж в еднична конзола Перла Дуропласт бр. 1/10
275404 275404 Контакт – двоен за монтаж в еднична конзола Бял Дуропласт бр. 1/10
264100 264100 Рамка единична Перла Дуропласт бр. 1/10
264104 264104 Рамка единична Бял Дуропласт бр. 1/10
264200 264200 Рамка двойна Перла Дуропласт бр. 1/10
264204 264204 Рамка двойна Бял Дуропласт бр. 1/10
264300 264300 Рамка тройна Перла Дуропласт бр. 1/5
264304 264304 Рамка тройна Бял Дуропласт бр. 1/5
264400 264400 Рамка четворна Перла Дуропласт бр. 1
264404 264404 Рамка четворна Бял Дуропласт бр. 1
264500 264500 Рамка петорна Перла Дуропласт бр. 1
264504 264504 Рамка петорна Бял Дуропласт бр. 1