Серии FASHION/SCALA/RIVA

Наш No. Катал.№ Описание Вид Размери Мярка Опаковка Изтегли
201100 201100 Троен сериен ключ Перла 16А,250 VAC бр. 1
201104 201104 Троен сериен ключ Бял 16А,250 VAC бр. 1
211660 ELG211660 Сериен девиаторен ключ Перла 16А,250 VAC бр. 1
211664 211664 Сериен девиаторен ключ Бял 16А,250 VAC бр. 1
213600 213600 Капачка за девиаторен ключ Перла Дуропласт бр. 1/10
213604 213604 Капачка за девиаторен ключ Бял Дуропласт бр. 1/10
213500 213500 Капачка за сериен ключ Перла Дуропласт бр. 1/10
213504 213504 Капачка за сериен ключ Бял Дуропласт бр. 1/10
213610 213610 Капачка за девиаторен ключ с глим лампa Перла Дуропласт бр. 1/10
213614 213614 Капачка за девиаторен ключ с глим лампa Бял Дуропласт бр. 1/10
213620 213620 Капачка за девиаторен ключ с текстово поле Перла Дуропласт бр. 1/10
213624 213624 Капачка за девиаторен ключ с текстово поле Бял Дуропласт бр. 1/10
213800 213800 Капачка за жалузи бутон Перла Дуропласт бр. 1/10
213804 213804 Капачка за жалузи бутон Бял Дуропласт бр. 1/10
213100 ЕLG213100 Капачка със символ – звънец Перла Дуропласт бр. 1/10
213104 213104 Капачка със символ – звънец Бял Дуропласт бр. 1/10
213110 213110 Капачка със символ – лампа Перла Дуропласт бр. 1/10
213114 213114 Капачка със символ – лампа Бял Дуропласт бр. 1/10
213120 213120 Капачка със символ – ключ Перла Дуропласт бр. 1/10
213124 213124 Капачка със символ – ключ Бял Дуропласт бр. 1/10
213200 213200 Капачка за двуполюсен ключ 0/1 за бойлер Перла Дуропласт бр. 1/10
213204 213204 Капачка за двуполюсен ключ 0/1 за бойлер Бял Дуропласт бр. 1/10
213210 213210 Капачка за двуполюсен ключ 0/1 за бойлер с глим лампа Перла Дуропласт бр. 1/10
213214 213214 Капачка за двуполюсен ключ 0/1 за бойлер с глим лампа Бял Дуропласт бр. 1/10
207010 207010 Капачка за димер Перла Дуропласт бр. 1/10
207014 207014 Капачка за димер Бял Дуропласт бр. 1/10
211660 ЕLG211660 Сериен девиаторен ключ Перла Дуропласт бр. 1/10
211664 211664 Сериен девиаторен ключ Бял Дуропласт бр. 1/10
215200 205200 Контакт Шуко с защита за деца Перла Дуропласт бр. 1/10
215204 205204 Контакт Шуко с защита за деца Бял Дуропласт бр. 1/10
215500 215500 Контакт Шуко с щифт Перла Дуропласт бр. 1/10
215504 215504 Контакт Шуко с щифт Бял Дуропласт бр. 1/10
204100 204100 Рамка единична – Fashion Перла Дуропласт бр. 1/10
204104 204104 Рамка единична – Fashion Бял Дуропласт бр. 1/10
204200 204200 Рамка двойна – Fashion Перла Дуропласт бр. 1/10
204204 204204 Рамка двойна – Fashion Бял Дуропласт бр. 1/10
204300 204300 Рамка тройна – Fashion Перла Дуропласт бр. 1/10
204304 204304 Рамка тройна – Fashion Бял Дуропласт бр. 1/10
204400 204400 Рамка четворна – Fashion Перла Дуропласт бр. 1/5
204404 204404 Рамка четворна – Fashion Бял Дуропласт бр. 1/5
204500 204500 Рамка петорна – Fashion Перла Дуропласт бр. 1
204504 204504 Рамка петорна – Fashion Бял Дуропласт бр. 1
204110 204110 Рамка единична – Scala Перла Дуропласт бр. 1/10
204114 204114 Рамка единична – Scala Бял Дуропласт бр. 1/10
204210 ELG204210 Рамка двойна – Scala Перла Дуропласт бр. 1/10
204214 ELG204214 Рамка двойна – Scala Бял Дуропласт бр. 1/10
204310 204310 Рамка тройна – Scala Перла Дуропласт бр. 1/10
204314 204314 Рамка тройна – Scala Бял Дуропласт бр. 1/10
204410 204410 Рамка четворна – Scala Перла Дуропласт бр. 1/5
204414 204414 Рамка четворна – Scala Бял Дуропласт бр. 1/5
204510 ELG204510 Рамка петорна – Scala Перла Дуропласт бр. 1
204514 204514 Рамка петорна – Scala Бял Дуропласт бр. 1
204120 204120 Рамка единична – Riva Перла Дуропласт бр. 1/10
204124 204124 Рамка единична – Riva Бял Дуропласт бр. 1/10
204220 204220 Рамка двойна – Riva Перла Дуропласт бр. 1/10
204224 204224 Рамка двойна – Riva Бял Дуропласт бр. 1/10
204320 204320 Рамка тройна – Riva Перла Дуропласт бр. 1/10
204324 204324 Рамка тройна – Riva Бял Дуропласт бр. 1/10
204420 204420 Рамка четворна – Riva Перла Дуропласт бр. 1
204424 204424 Рамка четворна – Riva Бял Дуропласт бр. 1
204520 204520 Рамка петорна -Riva Перла Дуропласт бр. 1
204520 204520 Рамка петорна -Riva Бял Дуропласт бр. 1