Механизми

Наш No. Катал.№ Описание Вид Размери Мярка Опаковка Изтегли
121200 121200 Механизъм двуполюсен ключ Винтови клеми 10А; 250V бр. 1/10
121500 121500 Механизъм сериен ключ Винтови клеми 10А; 250V бр. 1/10
121600 121600 Механизъм девиаторен ключ Винтови клеми 10А; 250V бр. 1/10
121700 121700 Механизъм кръстат ключ Винтови клеми 10А; 250V бр. 1/10
122100 122100 Механизъм лихт бутон Винтови клеми 10А; 250V бр. 1/10
112800 112800 Механизъм жалузи бутон Щепселна клема 10А; 250V бр. 1/10
123100 123100 Глим лампа, нормална 0,6mA;250V бр. 1/10
123110 123110 Глим лампа, нормална с кабел 250V бр. 1/10
123140 123140 Глим лампа зелена 12-24V бр. 1/10
663184 663184 Телефонна розетка 8(4) единична 1xRJ45 бр. 1/10
663284 663284 Телефонна розетка 8/8 (4/4) двойна 2xRJ45 бр. 1/10
665128 665128 Компютърна розетка 8/8, екранирана единична кат.5е бр. 1
665228 665228 Компютърна розетка 8/8, екранирана двойна кат.6е бр. 1
162210 162210 Механизъм за TV-Розетка с две букси Крайна 2dB бр. 1/10
162220 162220 Механизъм за TV-Розетка с две букси Преходна 8dB бр. 1/10
162310 162310 Механизъм за TV SAT-Розетка с три букси 2dB бр. 1
162320 162320 Механизъм за TV SAT-Розетка с три букси 10dB бр. 1
662002 662002 Високоговорител механична вложка бр. 1/10
662003 662003 Стерео розетка механична вложка бр. 1
203020 203020 твърда връзка за кабел до 8mm клемна кутия Перла бр. 1/10
203024 203024 твърда връзка за кабел до 8mm клемна кутия Бял бр. 1/10