Видеонаблюдателни инсталации

  • Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдениен за жилищни, офисини и исндустриални обекти.
  • Монтаж на открити и закрити пространства с експертни решения на трудни проблеми свързани с монтажа и правилната експлоатация на системите.
  • Работа с утвърдени марки техника. Следгаранционна поддръжка на изградени от нас системи и бърза реакция за отстраняване на проблеми, източване на информация от DVR устройства.