За нас

Елимпекс ЕООД – качество и професионализъм от повече от 20 години

Eлимпекс разполага с квалифицирани специалисти за проектиране, изграждане и поддръжка на силови, осветителни, сигнално-охранителни, пожароизвестителни и видеонаблюдателни инсталации, повиквателни системи за болници, хотели и др. на територията на цялата страна. Работим изключително с технически средства, производство на световни лидери, доказали многократно качеството и надеждността на работата си.

Фирмата е изградила самостоятелно или участвала в изграждането като подизпълнител и проектант при строителството и реконструкцията на много държавни и частни обекти. През годините Елимпекс е проектирало обекти и доставяло технически средства и електроматериали за проекти в Ливан, Русия, Ирак и др. държави. Ние се стремим винаги да предложим оптимални решения за вашия – бизнес, проект или изграждане.

Над 500 изградени обекта със системи за сигурност, видеонаблюдение, пожароизвестяване и електроинсталации

Дистрибуторска мрежа в цялата страна за търговия с електротехнически материали, компоненти

Технически средства от световни лидери, доказали многократно качеството и стабилността на работата си

Нашите Цели

През над 20-годишната ни история основният ни стремеж е свързан с постоянно повишаване на качеството на предлаганите услуги. Диалогът между нас и Клиентите ни, ефективността на системите и удовлетворението от крайния продукт са наши приоритети!

Профил на Компанията

Компанията е създадена през 1995г. от ст.н.с. инж. Борислав Хараланов и инж. Васил Праматаров. От създаването си до момента имаме изградени над 500 обекта със системи за сигурност, електрообезпечаване и сградна автоматизация.

Изградена е дистрибуторска мрежа в цялата стана за търговия с електротехнически материали, компоненти и елементи за обурудване на сгради.

Разполагаме с квалифицирани специалисти за проектиране, изграждане и поддръжка на специализирани системи за Сигнално-Охранителна Техника, сградно и индустриално Пожароизвестяване, Видеонаблюдение, Повиквателни системи за болници, хотели и др. на територията на цялата страна. Работим изключително с технически средства, производство на световни лидери, доказали многократно качеството и стабилността на работата си.

В търговския отдел на фирмата можете да получите детайлна и компетентна информация за предлаганите от нас продукти.