Кабелни канали

Наш No. Катал.№ Описание Вид Характеристики -цвят Мярка Опаковка Изтегли
Инсталационни кабелни канали
222000128 LV 11X10 Кабелен канал PVC Бял м 2/150 LV 11×10.pdf
222000132 LV 18X13 Кабелен канал PVC Бял м 2/70 LV 18×13.pdf
222100199 8731 Крайна капачка PVC Бял бр. 1/10
222101221 8732 Съединителен елемент PVC Бял бр. 1/10
222101209 8733 Равнинен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
222100205 8734 Т-образна капачка PVC Бял бр. 1/10
222101210 8735 Вътрешен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
222100209 8736 Външен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
222000167 LV 24×22 Кабелен канал PVC Бял м. 2/40 LV 24×22.pdf
222100936 8791 Крайна капачка PVC Бял бр. 1/10
222100938 8792 Съединителен елемент PVC Бял бр. 1/10
222101060 8793 Равнинен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
222101176 8794 Т-образна капачка PVC Бял бр. 1/10
222100940 8795 Вътрешен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
222101048 8796 Външен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
222000145 LV 40X15 Кабелен канал PVC Бял м 2/105
223001651 LH 15X10 Кабелен канал PVC Бял м 2/128 LH 15×10.pdf
223001653 LHD 17X17 Кабелен канал PVC Бял м 2/70 LHD 17×17.pdf
223101675 8671 Крайна капачка PVC Бял бр. 1/10
223101674 8672 Съединителен елемент PVC Бял бр. 1/10
223101673 8673 Равнинен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
223101671 8674 Т-образна капачка PVC Бял бр. 1/10
223101672 8675 Вътрешен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
223101670 8676 Външен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
223002056 LHD 20X10 Кабелен канал PVC Бял м 2/96 LHD 20×10.pdf
223000884 LHD 20X20 Кабелен канал PVC Бял м 2/48 LHD 20×20.pdf
223100253 8621 Крайна капачка PVC Бял бр. 1/10
223101180 8622 Съединителен елемент PVC Бял бр. 1/10
223100254 8623 Равнинен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
223100255 8624 Т-образна капачка PVC Бял бр. 1/10
223101177 8625 Вътрешен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
223100256 8626 Външен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
223001683 LHD 25X20 Кабелен канал PVC Бял м 2/40 LHD 25×20.pdf
223101668 8911 Крайна капачка PVC Бял бр. 1/10
223101667 8912 Съединителен елемент PVC Бял бр. 1/10
223101666 8913 Равнинен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
223101663 8914 Т-образна капачка PVC Бял бр. 1/10
223101664 8915 Вътрешен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
223101665 8916 Външен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
223000222 LHD 32X15 Кабелен канал PVC Бял м 2/88 LHD 32×15.pdf
223100233 8601 Крайна капачка PVC Бял бр. 1/10
223100234 8602 Съединителен елемент PVC Бял бр. 1/10
223100235 8603 Равнинен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
223100236 8604 Т-образна капачка PVC Бял бр. 1/10
223100237 8605 Вътрешен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
223100238 8606 Външен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
Наш No. Катал.№ Описание Вид Характеристики -цвят Мярка Опаковка Изтегли
223000233 LHD 40X20 Кабелен канал PVC Бял м 2/24 LHD 40×20.pdf
223101095 8631 Крайна капачка PVC Бял бр. 1/10
223100828 8632 Съединителен елемент PVC Бял бр. 1/10
223100829 8633 Равнинен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
223100257 8634 Т-образна капачка PVC Бял бр. 1/10
223100832 8635 Вътрешен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
223101082 8636 Външен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
223000237 LHD 40X40 Кабелен канал PVC Бял м 2/20 LHD 40×40.pdf
223101105 8641 Крайна капачка PVC Бял бр. 1/10
223101190 8642 Съединителен елемент PVC Бял бр. 1/10
223101199 8643 Равнинен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
223101205 8644 Т-образна капачка PVC Бял бр. 1/10
223101315 8645 Вътрешен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
223101405 8646 Външен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
223001030 LH 60X40 Кабелен канал PVC Бял м 2/16 LH 60×40.pdf
223101410 8651 Крайна капачка PVC Бял бр. 1/10
223101325 8652 Съединителен елемент PVC Бял бр. 1/10
223101428 8653 Равнинен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
223101327 8654 Т-образна капачка PVC Бял бр. 1/10
223101424 8655 Вътрешен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
223101426 8656 Външен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
232100982 PEKD40 Преграда за канал PVC Бял м 2/20
227001117 LZ 15X12 Кабелен канал PVC Бял м 2/96 LZ 15×12.pdf
227001449 LZK 15X12 Кабелен канал PVC Бял м 2/96 LZK-15×12.pdf
223000241 EKD 80X40 Кабелен канал PVC Бял м 2/10 EKD 80×40.pdf
223100895 8501 Крайна капачка PVC Бял бр. 1/2
223101181 8502 Съединителен елемент PVC Бял бр. 1/2
223100892 8503 Равнинен ъгъл PVC Бял бр. 1/2
223100893 8504 Т-образна капачка PVC Бял бр. 1/2
223100909 8505 Вътрешен ъгъл PVC Бял бр. 1/2
223100894 8506 Външен ъгъл PVC Бял бр. 1/2
232100982 PEKD40 Преграда за канал PVC Бял м 2/20
224000255 EKD 100X40 Кабелен канал PVC Бял м 2/8 EKD 100×40.pdf
226202401 8511 Крайна капачка PVC Бял бр. 1/2
226202402 8512 Съединителен елемент PVC Бял бр. 1/2
226202403 8513 Равнинен ъгъл PVC Бял бр. 1/2
226202404 8514 Т-образна капачка PVC Бял бр. 1/2
226202405 8515 Вътрешен ъгъл PVC Бял бр. 1/2
226202406 8516 Външен ъгъл PVC Бял бр. 1/2
232100982 PEKD40 Преграда за канал PVC Бял м 2/20
224000256 EKD 120X40 Кабелен канал PVC Бял м 2/8 EKD 120×40.pdf
224002171 8581 Крайна капачка PVC Бял бр. 1/2
224002172 8582 Съединителен елемент PVC Бял бр. 1/2
224002173 8583 Равнинен ъгъл PVC Бял бр. 1/2
224002174 8584 Т-образна капачка PVC Бял бр. 1/2
224002175 8585 Вътрешен ъгъл PVC Бял бр. 1/2
224002176 8586 Външен ъгъл PVC Бял бр. 1/2
232100982 PEKD40 Преграда за канал PVC Бял м 2/20
Наш No. Катал.№ Описание Вид Характеристики -цвят Мярка Опаковка Изтегли
Первазни подови кабелни канали
225000283 LP 80×25 Первазен кабелен канал PVC Бял м 2/16 LP 80×25.pdf
225101133 8821 L Крайна капачка лява PVC Бял бр. 1/10
225101131 8821 P Крайна капачка дясна PVC Бял бр. 1/10
225101110 8822 Съединителен елемент PVC Бял бр. 1/10
225101171 8825 Вътрешен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
225101128 8826 Външен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
LP35 Первазен кабелен канал PVC Бял бр. 2/20
Подови кабелни канали
228001571 LO 35 Подов канал PVC Бял м 2/60 LO 35.pdf
228001572 LO 35 Подов канал PVC Светло сив м 2/60 LO 35.pdf
228001535 LO 50 Подов канал PVC Бял м 2/32 LO 50.pdf
228001533 LO 50 Подов канал PVC Светло сив м 2/32 LO 50.pdf
228001540 LO 75 Подов канал PVC Бял м 2/28 LO 75.pdf
Инсталационни кабелни канали – елегант
224002076 EKE 60X60 Кабелен канал PVC Бял м 2/18 EKE 60×60.pdf
224102200 8541 Крайна капачка PVC Бял бр. 1/2
224102201 8542 Съединителен елемент PVC Бял бр. 1/2
224102202 8543 Равнинен ъгъл PVC Бял бр. 1/2
224102203 8544 Т-образна капачка PVC Бял бр. 1/2
224102204 8545 Вътрешен ъгъл PVC Бял бр. 1/2
224102205 8546 Външен ъгъл PVC Бял бр. 1/2
224002080 EKE 100X60 Кабелен канал PVC Бял м 2/8 EKE 100×60.pdf
224002100 8551 Крайна капачка PVC Бял бр. 1/2
224002110 8552 Съединителен елемент PVC Бял бр. 1/2
224002120 8553 Равнинен ъгъл PVC Бял бр. 1/2
224002130 8554 Т-образна капачка PVC Бял бр. 1/2
224002140 8555 Вътрешен ъгъл PVC Бял бр. 1/2
224002150 8556 Външен ъгъл PVC Бял бр. 1/2
224002154 8550-11 Единична рамка за конзола PVC Бял бр. 1/2
224002155 8550-12 Двойна рамка за конзола PVC Бял бр. 1/2
224002156 8550-13 Тройна рамка за конзола PVC Бял бр. 1/2
224002090 KP EKE Конзола за монтаж на уред PVC Бял бр. 1/2
232102707 PEKE 60 Преграда за канал PVC Бял бр. 2/20
Парапетни кабелни канали
226003288 PK 110X70 D Кабелен канал PVC Бял м 2/6 PK 110×70.pdf
222104678 8451 Крайна капачка PVC Бял бр. 1/10
226104679 8452 Съединителен елемент PVC Бял бр. 1/10
222104680 8453 Равнинен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
222104681 8454 Т-образна капачка PVC Бял бр. 1/10
226104682 8455 Вътрешен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
226104683 8456 Външен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
226104675 8450-11 Рамка за конзола – единична PVC Бял бр. 1/10
226104675 8450-12 Рамка за конзола – двойна PVC Бял бр. 1/10
226104675 8450-13 Рамка за конзола – тройна PVC Бял бр. 1/10
232302901 KP PK Конзола за монтаж на уред PVC Бял бр. 1/10
232102707 PEKE 60 Преграда за канал PVC Бял м 2/160
226003291 PK 140X70 D Кабелен канал PVC Бял м 2/6 PK 140×70.pdf
226103513 8461 Крайна капачка PVC Бял бр. 1/10
226103514 8462 Съединителен елемент PVC Бял бр. 1/10
226103515 8463 Равнинен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
226103516 8464 Т-образна капачка PVC Бял бр. 1/10
226103517 8465 Вътрешен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
226103518 8466 Външен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
232304405 8440-11 Рамка за конзола – единична PVC Бял бр. 1/10
232304406 8440-12 Рамка за конзола – двойна PVC Бял бр. 1/10
232304407 8440-13 Рамка за конзола – тройна PVC Бял бр. 1/10
232302901 KP PK Конзола за монтаж на уред PVC Бял бр. 1/10
232102707 PEKE 60 Преграда за канал PVC Бял м 2/160
226003294 PK 170X70 D Кабелен канал PVC Бял м 2/6 PK 170×70.pdf
226102895 8441 Крайна капачка PVC Бял бр. 1/10
226102896 8442 Съединителен елемент PVC Бял бр. 1/10
226102897 8443 Равнинен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
226102898 8444 Т-образна капачка PVC Бял бр. 1/10
226102899 8445 Вътрешен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
226102900 8446 Външен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
232304405 8440-11 Рамка за конзола – единична PVC Бял бр. 1/10
232304406 8440-12 Рамка за конзола – двойна PVC Бял бр. 1/10
232304407 8440-13 Рамка за конзола – тройна PVC Бял бр. 1/10
232302901 KP PK Конзола за монтаж на уред PVC Бял бр. 1/10
232102707 PEKE 60 Преграда за канал PVC Бял бр. 2/160
226001300 PK 90X55 D Кабелен канал-за модули 45х45 PVC Бял м 2/12 PK 90×55.pdf
226001301 8401 Крайна капачка PVC Бял бр. 1/10
226001302 8402 Съединителен елемент PVC Бял бр. 1/10
226001303 8403 Равнинен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
226001304 8404 Т-образна капачка PVC Бял бр. 1/10
226001305 8405 Вътрешен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
226001306 8406 Външен ъгъл PVC Бял бр. 1/10
232102707 PEKE 60 Преграда за канал PVC Бял м 2/160

1 2 3