Инсталационни тръби

Наш No. Катал.№ Описание Вид Характеристики – размери Мярка Опаковка Изтегли
Полиетиленови тръби
421100364 2313/LPE-2 H100 Гофрирана тръба за полагане в бетон – бяла 125N PE ø13,5 – вътрешен CSN м. 100 2313LPE2-2316LPE2-2323LPE2.pdf
421100365 2316/LPE-2 H100 Гофрирана тръба за полагане в бетон – бяла 125N PE ø16 – вътрешен CSN м. 100
421100366 2323/LPE-2 H100 Гофрирана тръба за полагане в бетон – бяла 125N PE ø22,9 – вътрешен CSN м. 100
421100367 2329/LPE-2 H100 Гофрирана тръба за полагане в бетон – бяла 125N PE ø28,4 – вътрешен CSN м. 50
421100368 2336/LPE-2 H100 Гофрирана тръба за полагане в бетон – бяла 125N PE ø35,9 – вътрешен CSN м. 50
421100044 2320/LPE-1 F1.U Гофрирана тръба с UV защита 320N PE ø20 – външен ЕN м. 100
421100045 2325/LPE-1 F1.U Гофрирана тръба с UV защита 320N PE ø25 – външен ЕN м. 100
PVC тръби
121202141 1416Е К50 Гофрирана тръба светло сива- трудногорима 320N PVC ø16 – външен ЕN м. 50 1420-1425-1432.pdf
121201604 1420 К50 Гофрирана тръба светло сива- трудногорима 320N PVC ø20 -външен ЕN м. 50
121201605 1425 К50 Гофрирана тръба светло сива – трудногорима 320N PVC ø25 – външен ЕN м. 50
121201606 1432 К50 Гофрирана тръба светло сива- трудногорима 320N PVC ø32 – външен ЕN м. 50
Твърди елeктроинсталационни тръби
122101720 1516E KA Твърда електроинсталационна тръба 320N PVC ø16 – външен ЕN м. 3/30 1516E
122101591 1520 KA Твърда електроинсталационна тръба 320N PVC ø20 – външен ЕN м. 3/30 1520
122101691 1525 KA Твърда електроинсталационна тръба 320N PVC ø25 – външен ЕN м. 3/30 1525
Аксесоари за твърди електроинсталационни тръби
332101783 4116 КВ Коляно за тръба 1516Е KA и 1416Е КА PVC R 55 mm бр. 10
332101790 4120 КВ Коляно за тръба 1520 KA и 1420 КА PVC R 70 mm бр. 10
332101785 4125 КВ Коляно за тръба 1525 KA и 1425 КА PVC R 85 mm бр. 10
332201818 0216Е КВ Съединение за тръба 1516Е KA и 1416Е КА PVC L 45 mm бр. 10
332302000 0220 КВ Съединение за тръба 1520 KA и 1420 КА PVC L 50 mm бр. 10
332202010 0225 КВ Съединение за тръба 1525 KA и 1425 КА PVC L 60 mm бр. 10
332301935 5316Е КВ Скоба за тръба 1516Е KA и 1416Е КА PVC бр. 10
332301780 5320 КВ Скоба за тръба 1520 KA и 1420 КА PVC бр. 10
332301790 5325 КВ Скоба за тръба 1525 KA и 1425 КА PVC бр. 10
Твърди елeктроинсталационни тръби – безхалогенни
1516EHF КА Твърда електроинсталационна тръба – безхалогенна 320N PPO ø16 – външен ЕN м. 3/30
1520HF КА Твърда електроинсталационна тръба – безхалогенна 320N PPO ø20 – външен ЕN м. 3/30
122101164 1525HF КА Твърда електроинсталационна тръба – безхалогенна 320N PPO ø25 – външен ЕN м. 3/30
Гъвкави двуслойни гофрирани тръби за полагане в земя
711000633 KF 09040 Гъвкава двуслойна гофрирана тръба за полагане в земя-450N HDPE ø40 – външен ЕN м. 50
711000634 KF 09050 Гъвкава двуслойна гофрирана тръба за полагане в земя-450N HDPE ø50 – външен ЕN м. 50
711001852 KF 09063 Гъвкава двуслойна гофрирана тръба за полагане в земя-450N HDPE ø63 – външен ЕN м. 50