Клеми, разклонители и щепселни съединения

Наш No. Катал.№ Описание Вид Размери Мярка Опаковка Изтегли
9960 Лустер клема Бял 2.5 мм² бр.
9961 Лустер клема Бял 4 мм² бр.
9962 Лустер клема Бял 6 мм² бр.
9963 Лустер клема Бял 16 мм² бр.
9964 Лустер клема Бял 25 мм² бр.
1000294200 Твърда връзка до 25А До 25А бр.
1000294205 Бойлерно табло-25А 25А бр.
1000294210 Щепсел монофазен-гумен монофазен-гумен бр.
1000294211 Контакт гумиран бр.