Пластмасови за открит монтаж

Наш No. Катал.№ Описание Вид Размери Мярка Опаковка Изтегли
Табло открит монтаж Бяло с прозрачен капак 1×8 бр. 1
Табло открит монтаж Бяло с прозрачен капак 1×12 бр. 1
Табло открит монтаж Бяло с прозрачен капак 1×18 бр. 1
Табло открит монтаж Бяло с прозрачен капак 2×12 бр. 1
Табло открит монтаж Бяло с прозрачен капак 2×18 бр. 1
Табло открит монтаж Бяло с прозрачен капак 3×12 бр. 1
Табло открит монтаж Бяло с прозрачен капак 4х12 бр. 1