Редови клеми

Наш No. Катал.№ Описание Вид Размери Мярка Опаковка Изтегли
39008020 8WH2000-0AF00 Редова проходна пружинна клема 0.08 – 2.5 мм²; Широчина 5.2 мм Сив бр.
39008021 8WH2000-0AF01 Редова проходна пружинна клема 0.08 – 2.5 мм²; Широчина 5.2 мм Син бр.
39008068 8WH2003-0AF00 Редова проходна пружинна клема 0.08 – 2.5 мм²; Широчина 5.2 мм Сив, 3 свързващи точки бр.
39008069 8WH2003-0AF01 Редова проходна пружинна клема 0.08 – 2.5 мм²; Широчина 5.2 мм Син, 3 свързващи точки бр.
39008045 8WH2000-0CF07 Редова проходна пружинна клема 0.08 – 2.5 мм²; Широчина 5.2 мм Жълто-зелен бр.
39008075 8WH2003-0CF07 Редова проходна пружинна клема 0.08 – 2.5 мм²; Широчина 5.2 мм Жълто-зелен, 3 свързващи точки бр.
39008028 8WH2000-0AG00 Редова проходна пружинна клема 0.5 – 4 мм²; Широчина 6.2 мм Сив бр.
39008029 8WH2000-0AG01 Редова проходна пружинна клема 0.5 – 4 мм²; Широчина 6.2 мм Син бр.
39008070 8WH2003-0AG00 Редова проходна пружинна клема 0.5 – 4 мм²; Широчина 6.2 мм Сив, 3 свързващи точки бр.
39008071 8WH2003-0AG01 Редова проходна пружинна клема 0.5 – 4 мм²; Широчина 6.2 мм Син, 3 свързващи точки бр.
39008046 8WH2000-0CG07 Редова проходна пружинна клема 0.5 – 4 мм²; Широчина 6.2 мм Жълто-зелен бр.
39008076 8WH2003-0CG07 Редова проходна пружинна клема 0.5 – 4 мм²; Широчина 6.2 мм Жълто-зелен, 3 свързващи точки бр.
39008036 8WH2000-0AH00 Редова проходна пружинна клема 0.5 – 6 мм²; Широчина 8.2 мм Сив бр.
39008037 8WH2000-0AH01 Редова проходна пружинна клема 0.5 – 6 мм²; Широчина 8.2 мм Син бр.
39008047 8WH2000-0CH07 Редова проходна пружинна клема 0.5 – 6 мм²; Широчина 8.2 мм Жълто-зелен бр.
39008038 8WH2000-0AJ00 Редова проходна пружинна клема 1.5 – 10 мм²; Широчина 10 мм Сив бр.
39008039 8WH2000-0AJ01 Редова проходна пружинна клема 1.5 – 10 мм²; Широчина 10 мм Син бр.
39008048 8WH2000-0CJ07 Редова проходна пружинна клема 1.5 – 10 мм²; Широчина 10 мм Жълто-зелен бр.
39008040 8WH2000-0AK00 Редова проходна пружинна клема 1.5 – 16 мм²; Широчина 12 мм Сив бр.
39008041 8WH2000-0AK01 Редова проходна пружинна клема 1.5 – 16 мм²; Широчина 12 мм Син бр.
39008049 8WH2000-0CK07 Редова проходна пружинна клема 1.5 – 16 мм²; Широчина 12 мм Жълто-зелен бр.
39008042 8WH2000-0AM00 Редова проходна пружинна клема 2.5 – 35 мм²; Широчина 16 мм Сив бр.
39008043 8WH2000-0AM01 Редова проходна пружинна клема 2.5 – 35 мм²; Широчина 16 мм Син бр.
39008050 8WH2000-0CM07 Редова проходна пружинна клема 2.5 – 35 мм²; Широчина 16 мм Жълто-зелен бр.