Моторни защити

Наш No. Катал.№ Описание Вид Размери Мярка Опаковка Изтегли
3RV2011-1DA10 Моторна тeрмична защита 2,2…3,2А, макс. Ток защита 42А Размер 00, Клас 10 бр.
3RV2011-1FA10 Моторна тeрмична защита 3,5…5,0A, макс. Ток защита 65А Размер 00, Клас 10 бр.
13401014 3RV2011-1GA10 Моторна тeрмична защита 4,5…6,3A, макс. Ток защита 82A Размер 00, Клас 10 бр.
3RV2021-4AA10 Моторна тeрмична защита 11…16A, макс. Ток защита 208A Размер 0, Клас 10 бр.
3RV2021-4BA10 Моторна тeрмична защита 14…20A, макс. Ток защита 260А Размер 0, Клас 10 бр.
3RV2021-4DA10 Моторна тeрмична защита 20…25A, макс. Ток защита 325А Размер 0, Клас 10 бр.
13401000 3RV1901-1D Помощен контакт 1 превключващ контакт За размел 00, 0 и 2 бр.