Миниатюрни автоматични прекъсвачи

Наш No. Катал.№ Описание Вид Размери Мярка Опаковка Изтегли
5SL6101-7 Мин. Авт. прекъсвач 1A, 230/400V 6KA, 1P, C бр.
5SL6102-7 Мин. Авт. прекъсвач 2A, 230/400V 6KA, 1P, C бр.
5SL6103-7 Мин. Авт. прекъсвач 3A, 230/400V 6KA, 1P, C бр.
5SL6104-7 Мин. Авт. прекъсвач 4A, 230/400V 6KA, 1P, C бр.
5SL6105-7 Мин. Авт. прекъсвач 5A, 230/400V 6KA, 1P, C бр.
22100735 5SL61067 Мин. Авт. прекъсвач 6A, 230/400V 6KA, 1P, C бр.
22100736 5SL61107 Мин. Авт. прекъсвач 10A, 230/400V 6KA, 1P, C бр.
22100737 5SL61167 Мин. Авт. прекъсвач 16A, 230/400V 6KA, 1P, C бр.
22100738 5SL61207 Мин. Авт. прекъсвач 20A, 230/400V 6KA, 1P, C бр.
22100739 5SL61257 Мин. Авт. прекъсвач 25A, 230/400V 6KA, 1P, C бр.
22100740 5SL61327 Мин. Авт. прекъсвач 32A, 230/400V 6KA, 1P, C бр.
22100741 5SL61407 Мин. Авт. прекъсвач 40A, 230/400V 6KA, 1P, C бр.
22100742 5SL61507 Мин. Авт. прекъсвач 50A, 230/400V 6KA, 1P, C бр.
5SL61637 Мин. Авт. прекъсвач 63A, 230/400V 6KA, 1P, C бр.
5SL63067 Мин. Авт. прекъсвач 6A, 230/400V 6KA, 3P, C бр.
5SL63107 Мин. Авт. прекъсвач 10A, 230/400V 6KA, 3P, C бр.
5SL63167 Мин. Авт. прекъсвач 16A, 230/400V 6KA, 3P, C бр.
5SL63207 Мин. Авт. прекъсвач 20A, 230/400V 6KA, 3P, C бр.
5SL63257 Мин. Авт. прекъсвач 25A, 230/400V 6KA, 3P, C бр.
22100750 5SL63327 Мин. Авт. прекъсвач 32A, 230/400V 6KA, 3P, C бр.
5SL63407 Мин. Авт. прекъсвач 40A, 230/400V 6KA, 3P, C бр.
5SL63507 Мин. Авт. прекъсвач 50A, 230/400V 6KA, 3P, C бр.
5SL63637 Мин. Авт. прекъсвач 63A, 230/400V 6KA, 3P, C бр.
25802000 5ST3030 Ел. шунт за Автоматични прекъсвачи 5SY-Напреженов изключвател бр.
25801850 5ST3010 Помощен контакт (AS) 1NO+1NC бр.